[video:猫眼]
《猫眼》时长:14分钟26秒
标  签:
和谐
选送单位:
上海戏剧学院
主创人员:
刘绪 李传缨
简  介:
老伴儿过世后,儿子不在身边的大爷始终不踏出房门,每天通过猫眼观察外面的世界。回想起老伴儿的音容笑貌和从前的约定,大爷走出房门,将楼层装点一新,并和邻居们和睦相处。
更多影片
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg