[video:八天]
《八天》时长:17分30秒
标  签:
敬业
选送单位:
海南红之外影视文化传播有限公司
主创人员:
徐骊泰
简  介:
讲述儿子为了继承房子被父亲逼去学习海南粉的制作手艺,而在儿子知道父亲的良苦用心后,认真学习海南粉的制作,希望传承下去父亲这门手艺。
更多影片
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg