[video:041-大光明]
大光明时长:25分钟
标  签:
友善
选送单位:
北京电影学院摄影系
主创人员:
唐培彦 内谷惠美
简  介:
退休的音乐教师杨老师与她年轻的房客小陈通过同一件事解决了各自生活的困扰。
更多影片
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg