[video:032-追梦]
追梦时长:13分03秒
标  签:
和谐
选送单位:
温州市教育局
主创人员:
潘奕源
简  介:
梦想,从来不是廉价的东西。能从你心中夺走梦想的,一定是比梦想更珍贵的东西。而如果你坚持梦想一路走下去,那说明你最珍贵的东西就在梦想的路上。该微电影以艺术节为契机,讲述主人公林悦想追梦却遭遇挫折不敢追梦,获得家人和同学的鼓励,最后实现梦想的故事。
更多影片
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg