[video:024-梦想进行时]

梦想进行时时长:18分29秒
标  签:
和谐
选送单位:
浙江省台州市影视家协会
主创人员:
张栩祯 陈欢 亚丽
简  介:
本片根据真人真事改编,通过电视工作者的在栏目的帮助,实现了养老院老人们的梦想,圆了老人的梦想,实现了主角自己的梦想。
更多影片
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg
4.jpg